Pages

Thursday, April 5, 2007

Linkowanie

Szczególnie popularną wśród polskich webmasterów metodą optymalizacji stron pod kątem wyszukiwarek jest wymiana lub zakup linków o wysokim PageRank. W przeszłości niewątpliwie była to jedna z możliwości, która faktycznie przynosiła efekty. Niestety przy wyborze linków użytkownicy i ich zainteresowania nie zawsze są uwzględniane. Prowadzi to do linkowania serwisów i stron internetowych niezwiązanych ze sobą tematycznie. Tego typu linki nie stanowią żadnej wartości informacyjnej dla osób odwiedzających i są postrzegane jako nieetyczna metoda SEO, podobnie jak ukryty tekst. Wytyczne Google dla webmasterów jednoznacznie odnoszą się do takich praktyk.

Dbając o polskich użytkowników, Google niedawno ulepszył algorytmy i metody weryfikacji istotnych linków. Celem tych starań jest udostępnienie jak najlepszych wyników SERP (strony z wynikami wyszukiwania).

Jak więc należy poprawnie linkować strony internetowe, aby nie wykraczać poza wytyczne Google?
Starając się podwyższyć PageRank i dzięki temu osiągnąć lepsze notowanie strony w SERP, należy kierować się potrzebami potencjalnych użytkowników odwiedzających dany serwis, zarówno przy wyborze treści, jak i linków. Linkowanie do i linki z tematycznie związanych stron są doceniane przez Google i bez wątpienia będą pozytywnie wpływać na pozycje w indeksie. Równocześnie Google
dąży do zlikwidowania wpływu masowej wymiany linków tematycznie rozbieżnych oraz linków zakupionych. Odnosi się to również do zautomatyzowanych systemów wymiany linków.

Jak więc postarać się o wartościowe linki?
Najlepszą metodą uzyskania dobrych linków
jest niepowtarzalna, interesująca treść, która w naturalny sposób zdobędzie popularność w społeczności internetowej, a szczególnie wśród grona osób zainteresowanych danym tematem, na przykład u autorów blogów. Naturalnie uzyskane linki istnieją dłużej niż kupione, ponieważ nadane bezinteresownie rzadziej są usuwane. Niezależnie od rodzaju strony internetowej, czy tematu, należy kierować się wyłącznie potrzebami potencjalnych użytkowników. Każda decyzja odnosząca się do linkowania powinna być poprzedzona pytaniem: Czy będzie to użyteczne dla odwiedzających moją stronę?


Linking

One popular way to optimize webpages for search engines, especially among Polish Web masters, is with link exchanges or buying high PageRank links. Unfortunately, in the choice of link partners, some webmasters' priority has not always been on what is best for the user. This causes some people to link to totally unrelated pages or engage in link exchanges with spammy sites. This kind of linking does not provide additional value to the page’s visitors and is a SEO method that, like hiding text, can be considered spammy. Google’s webmaster guidelines refer clearly to methods of this type under "quality guidelines".

Caring about our Polish users, Google recently improved algorithms and methods of link validation for our Polish search results. We do this because we want to provide our users with the best SERPs (Search Engine Result Pages) possible.

How to link in order not to violate Google’s webmaster guidelines?
If you want to increase your PageRank and to improve your position in the SERPs, you should always be thinking about your visitors’ needs. This refers to content as much as to linking.

Linking to and from related sites is still very much appreciated by Google and it will have a positive impact on the position in the index. Simultaneously, Google will work to stop the impact of excessive off-topic link exchanging or bought links, including automated link exchange programs.

How to create relevant links?
The best way to gain relevant links is to create unique, relevant content that can quickly gain popularity in the Internet community, especially among those who are interested in the topic, such as blog publishers. Also, look for editorially given links based on merit, since naturally grown links tend to exist longer; and such links will pass the test of time. Therefore, the best way to go is to focus on your visitors’ needs, no matter how this is related to content or linking. Before making any single decision, you should ask yourself the question: Is this going to be beneficial for my page’s visitors?

No comments:

Post a Comment